24-03-09

Lezing van de komende zondag - vijfde zondag in de veertigdagentijd

  • Jer 31, 31-34
  • Hebr 5, 7-9
  • Joh 12, 20-33:

Een fragment

Jezus gaf hun ten antwoord: "Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Waarachtig, Ik verzeker jullie: als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het; maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld, zal het behouden voor het eeuwige leven. Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn: wie Mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader."

De commentaren zijn gesloten.