23-02-09

Lezing van de komende zondag - eerste zondag in de veertigdagentijd

  • Gen 9, 8-15
  • 1 Petr 3, 18-22
  • Mc 1, 12-15

De Geest dreef Hem weg, recht de woestijn in. Hij bleef in de woestijn, veertig dagen, op de proef gesteld door de satan. Hij was in gezelschap van de wilde dieren, en de engelen stonden Hem ten dienste. Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei: "De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.'

De commentaren zijn gesloten.